CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Kurs obsługi kas fiskalnych

 

Dyrektor CKZiU we Włocławku oraz CKU w Toruniu
zapraszają na 15 godzinny kurs obsługi kas fiskalnych.

Kurs jest realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w ramach w projektu „Twoja droga do sukcesu” (EFS Działanie 9.6)

Zajęcia będą się odbywały w marcu lub kwietniu w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 25.

KURS JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Na kurs zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły gimnazjum, szkołę zawodową lub szkołę średnią, zamieszkałe w woj. kujawsko-pomorskim.
Osoby w wieku 18-24 lata nie mogą w tym czasie pobierać nauki w innej szkole.
Pozostałe w wieku 25-64 bez ograniczeń.

Informacje w sekretariacie  CKZiU , ul. Nowomiejska 25, telefon: 54 2329950.
Dodatkowe informacje oraz składanie dokumentów u Kierownika Szkolenia, telefon: 669099846. w poniedziałek i czwartek w godz.10-12 oraz w sobotę w godz. 8-9 na ulicy Nowomiejskiej 25

Kandydat na kurs dostarcza:

 • świadectwo szkoły oraz  wypełnia na miejscu następujące dokumenty :
 • deklarację uczestnictwa w projekcie
 • oświadczenie uczestnika
 • kartę zgłoszeniową do projektu,
 • podanie na kurs  skierowane do:
  Dyrektora
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  ul. Plac Św. Katarzyny 8
  87-100 TORUŃ

Zajęcia na kursie będą się odbywały przez 3 dni po 5 godzin.

Godziny do uzgodnienia.