CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Pracownia medyczna

 
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pracowni medycznej, w której realizowane są zajęcia dla słuchaczy szkół policealnych kierunków medycznych, między innymi dla zawodu "opiekun medyczny". 

W pracowni medycznej przeprowadzane są także egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, na podstawie upoważnienia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

 

GALERIA ZDJĘĆ