CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Egzamin maturalny - sesja sierpień 2021


Egzamin maturalny w sesji poprawkowej – sierpień 2021 r. odbędzie się w dniu 24.
08.2021 r. o godz. 9:00.

 

Egzamin przeprowadzany będzie w reżimie sanitarnym – zdający musi mieć ze sobą maseczkę.