CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Egzamin maturalny 2021

 

Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba (słuchacz, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Osoby zdające egzamin powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość,  maseczkę, rękawiczki jednorazowe oraz własne przybory pomocnicze zgodne z komunikatem o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021r.

  • biologia: linijka, kalkulator prosty,
  • chemia: linijka, kalkulator prosty,
  • matematyka: linijka, kalkulator prosty, cyrkiel.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.