CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje,

że w związku z problemem technicznym prawidłowe wstępne wyniki

będą dostępne dla zdających w systemie SIOEPKZ

w portalu zdającego od 22 stycznia br., od godziny 12.00.