CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Wykaz numerów telefonów do instytucji wspierających dzieci i młodzież

 

Wykaz numerów telefonów do instytucji wspierających dzieci i młodzież

oraz informacje dotyczące możliwości szukania wsparcia

i pomocy w trudnych sytuacjach

 

 

 

 

  • 800 12 00 02 „Niebieska Linia” Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie