CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Nauczanie zdalne w Szkołach Policealnych

 

Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla słuchaczy:
 
- klasy I SP w zawodzie technik usług kosmetycznych/podolog od dnia 01.12.2021r. do 02.12.2121r.
 
- klasy I SP w zawodzie terapeuta zajęciowy w dniu 02.12.2021r.
 
Zajęcia zgodnie z harmonogramem będą prowadzone za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams.