CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Poseidzenie Rady Pedagogicznej
W dniu 30 sierpnia 2021r. o godz. 10:00 odbędzie się Posiedzenie Rady Pedagogicznej.