CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Zajęcia z zakresu ergoterapii

W ofercie edukacyjnej naszej Placówki jest kształcenie w Szkole Policealnej w zawodzie terapeuta zajęciowy.  Jednym z elementów kształcenia  praktycznego są zajęcia z zakresu ergoterapii. Ergoterapia jest połączeniem dwóch form: psychoterapii oraz rehabilitacji ruchowej.

Celem tej formy jest aktywizacja  uczestników oraz przywrócenie im samodzielność w codziennych sytuacjach życiowych,  co umożliwi ponowne włączenie ich w funkcjonowanie społeczeństwa. Do najczęściej stosowanych form terapii zajęciowej należą: stolarstwo, garncarstwo, wikliniarstwo, metaloplastyka, krawiectwo, ogrodnictwo, florystyka. Słuchacze klasy pierwszej  na zajęciach z prowadzenie terapii zajęciowej pod nadzorem Pani  Sylwii  Woźnicy uczą się wykorzystywać elementy ergoterapii na zajęciach z podopiecznymi.

  

GALERIA ZDJĘĆ