CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Nabór na rok szkolny 2015/2016

NAJWIĘKSZA - PUBLICZNA - BEZPŁATNA
placówka oświaty dorosłych

proponuje na rok szkolny 2015/2016
następujące szkoły
w systemie: wieczorowym, zaocznym, dziennym

 • Słuchacze i uczniowie naszej placówki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z kształceniem
 • Kształcimy w systemach: dziennym, wieczorowym, zaocznym
 • Prowadzimy nabór zimowy i letni
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w których kształcimy
 • Posiadamy dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE profil: ogólny

podbudowa: gimnazjum lub 8-klasowa szkoła podstawowa

podbudowa: szkoła zawodowa – nabór do klasy drugiej

 

SZKOŁA POLICEALNA

podbudowa: szkoła średnia

- terapeuta zajęciowy (2 lata) NOWOŚĆ !!!

- opiekunka dziecięca (2 lata)

- opiekun medyczny (1 rok)

- technik bhp (1,5 roku)

- opiekunka środowiskowa (1 rok)

- technik informatyk (2 lata)

- opiekun osoby starszej (2 lata)

- technik rachunkowości (2 lata)

- opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)

- technik administracji (2 lata)

- technik masażysta (2 lata)

- florysta (1 rok)

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie (druk do pobrania),
 • Curriculum Vitae (życiorys),
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał),
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (dotyczy szkoły policealnej).

 

Zapisy do 25 sierpnia 2015 roku.

 

Centrum prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe, komputerowe, języków obcych, przygotowujące do egzaminu maturalnego.