CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

BUDŻET OBYWATELSKI

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

Zgłaszając projekty i głosując w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego można doprowadzić do realizacji projektów, mających realny wpływ na nasze życie.

 

Zachęcamy do głosowania na PROJEKT NR 41

„Nowomiejska bez barier”

 

Projekt zakłada budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka ul. Nowomiejskiej. Zadanie to umożliwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Nowa infrastruktura drogowa dostosowana do obowiązujących norm będzie codziennie użytkowana przez wielu mieszkańców miasta. Projekt będzie miał wpływ na bezpieczeństwo osób poruszających się, a przede wszystkim przeciwdziała wykluczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo poprzez likwidacje barier architektonicznych.