CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

KOMUNIKAT dla absolwentów

 

UWAGA !!  

 

 

Absolwenci Szkoły Policealnej Nr 4 z roku szkolnego 2019/2020 – opiekun medyczny

certyfikaty, dyplomy oraz suplementy będą do odbioru w sekretariacie szkoły

 

od dnia 19 października 2020r.

 

 

po uprzednim kontakcie telefonicznym  i ustaleniu dnia oraz godziny odbioru.