CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Platforma zdalnego nauczania

 

 

Zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej nr 4

oraz uczniów Praktycznego Dokształcania w Zawodach

do nauki na platformie zdalnej 

 

PLATFORMA ZDALNA