CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

CKZiU we Włocławku największym ośrodkiem egzaminacyjnym w regionie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku jest jednym z największych ośrodków egzaminacyjnych w regionie, przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i praktycznej.

 

Posiadamy upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do przeprowadzania egzaminów w następujących kwalifikacjach:

 

A.68. – Obsługa klienta w jednostkach administracji

B.05. – Montaż systemów suchej zabudowy

B.06. Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich

B.07. – Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych

B.08. – Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.09. – Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.16. – Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18. – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.30. – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.33. – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

E.07. – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08. – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

M.19. – Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20. – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

R.21. – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

             krajobrazu

Z.04. – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.11. – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Z.13. – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Przeprowadzamy egzaminy w sesji zimowej, letniej i jesiennej dla słuchaczy i absolwentów naszych szkół policealnych, uczniów odbywających u nas praktyczną naukę zawodu, słuchaczy i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz innych osób, skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Wraz z kolejnym rokiem szkolnym planujemy wystąpić o udzielenie upoważnień w nowych kwalifikacjach.