CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie” we Włocławku

W dniu 14 czerwca 2018 roku  o godzinie 11.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie”. Była to jubileuszowa 10. edycja konkursu, którą honorowym patronatem objął dr Marek Wojtkowski Prezydenta Miasta Włocławek.

Swoją obecnością galę zaszczycili honorowi goście: dr Barbara Moraczewska Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spaw społecznych, Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału Edukacji, Agnieszka Chmielewska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Małgorzata Kowalczyk – Przybytek Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku, dr inż. Adam Rejmak Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej, Sylwia Zalewska Rzecznik Prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  Jan Stasiowski Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Piotr Człapiński Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Sławomir Wiśniewski Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, a także przedstawiciele lokalnych firm i zakładów pracy. W uroczystości wzięli udział również rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani Beata Pawłowska przedstawiła ideę konkursu. Głos zabrała również pani dr Barbara Moraczewska.  

Pani Beata Pawłowska wręczyła podziękowania i kwiaty przedstawicielom firmom, które finansowo wsparły to przedsięwzięcie oraz ufundowały nagrody rzeczowe:  Renex, Geberit Produkcja sp. z o.o., Guala Closures DGS Poland S.A., Zakład Elektromechaniczny Bogumił Krzysztofek, Kreatywne Centrum Budowy Maszyn Jan Komorowski,
 RUN - Chłodnia sp. z o.o. we Włocławku.

Tego dnia nagrodzeni i docenieni zostali najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim wyników w nauce i frekwencji na zajęciach praktycznych oraz postawy jaką uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu.

W czasie uroczystego finału wręczono:

 • nagrody i dyplomy dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego – 7 uczniów, przekazane przez panią Beatę Pawłowska, pana Jacka Olszewskiego i sponsorów,
 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu, które wręczyły pani Barbara Moraczewska i pani Beata Pawłowska
  • Adrian Puchalski  w zawodzie elektryk
  • Mariusz Kobyłecki  w zawodzie ślusarz
  • Paweł Zakrzewski w zawodzie betoniarz – zbrojarz
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów, które wręczyła pani Beata Pawłowska,
 • dyplomy za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2017/2018 – 17 uczniów, wręczone przez panią Beatę Pawłowską i pana Jacka Olszewskiego,
 • dyplom  i nagrodę od Prezydenta Miasta Włocławek za trzyletnią 100% frekwencję dla Mariusza Kobyłeckiego, ucznia klasy 3az w zawodzie ślusarz,
 • dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego
   i mechanicznego – 59 uczniów, które wręczyli pani Beata Pawłowska i pan Jacek Olszewski;

Podczas tegorocznej gali zostały wręczone certyfikaty i medale pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS.

Uroczystość uświetniły występy wokalne uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

GALERIA ZDJĘĆ