CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Włocławskie CKZiU na Pierwszym Forum Edukacji Technicznej HTEC HAAS w Warszawie

18 stycznia włocławskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego gościło na „Pierwszym Forum Centrum Edukacji Technicznej HTEC HAAS” w Warszawie w firmie Aplanalp. Przywieziono stamtąd ważny certyfikat.

W miniony poniedziałek, Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku wraz z Jackiem Olszewskim, zastępcą dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ds. Centrum Kształcenia Praktycznego wzięli udział w „Pierwszym Forum Centrum Edukacji Technicznej HTEC HAAS” w Warszawie. Odbyło się ono w siedzibie firmy Aplanalp, z którą Centrum współpracuje od 10 lat. Włocławek jest bowiem jednym z kilkunastu w kraju CKP posiadającym pracownię HTEC. Jacek Olszewski – jako jeden z dwóch pierwszych nauczycieli w Polsce – odebrał certyfikat szkolenia aplikacyjnego – „Certyfikowany Instruktor HAAS CNC Aplanalp”.  

- Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że jak dotąd tylko dwóch nauczycieli w kraju posiada taki certyfikat. Oznacza to, że mamy w CKP wyspecjalizowaną kadrę, a nasi nauczyciele praktycznej nauki zawodu podnoszą swoje kwalifikacje i są doceniani nie tylko w naszym mieście – mówi Kinga Twardzik, dyrektor CKZiU we Włocławku. – Tym bardziej cieszę się z tego osiągnięcia, że certyfikat posiada zastępca dyrektora placówki ds. CKP, który nie tylko sobie, ale wszystkim nauczycielom podnosi poprzeczkę i wspólnie ze mną dba o jakość kształcenia praktycznego. Wytyczyliśmy sobie pewne cele i staramy się je skutecznie realizować.

 Podczas dyskusji o wyzwaniach edukacji zawodowej w Polsce,  zaprezentowano włocławski CKP, a w gronie dyrektorów CKZiU i CKP z całej Polski rozmawiano o planach, rozwiązaniach systemowych i problemach szkolnictwa zawodowego w kraju.

Oprócz certyfikatu i odznaczenia dyrektor Kinga Twardzik i wicedyrektor Jacek Olszewski przywieźli ciekawe publikacje: „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy” i „Centra Kształcenia Praktycznego w polskim systemie edukacji zawodowej” pod red. Janusza Moosa, prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego oraz – co  podkreśla Kinga Twardzik - dużo pomysłów, w  jaki sposób skutecznie rozwijać CKZiU we Włocławku.