CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

UWAGA SŁUCHACZE KLAS W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA I TECHNIK MECHANIK

Informujemy, że pierwsze zajęcia praktyczne odbędą się 09 września 2022 roku o godz. 15.00 dla słuchaczy kształcących się w zawodzie technik budownictwa na ul. Nowomiejskiej 25,

zaś zajęcia dla słuchaczy zawodu technik mechanik o godz. 15:15 na ul. Ogniowej 2.