CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Komunikat dla słuchaczy Szkół dla Dorosłych

 

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie harmonogram sesji egzaminacyjnej. W szkołach zaocznych do 13 grudnia należy się ostatecznie rozliczyć z prac kontrolnych.

Sesja egzaminacyjna w szkołach stacjonarnych (wieczorowych) rozpoczyna się 20 stycznia 2021 r. w szkołach zaocznych 23 stycznia 2021r. Warunkiem dopuszczenia do sesji jest rozliczenie się z prac kontrolnych (w szkołach zaocznych), uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych (w szkołach stacjonarnych), minimum 50% frekwencja na zajęciach z poszczególnych przedmiotów.

Na frekwencje wpływają zajęcia stacjonarne i prowadzone przez platformy zdalnego nauczania.