CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

UWAGA - słuchacze klas III

 

UWAGA !!  

 

 

Słuchacze klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
zobowiązani są do złożenia deklaracji wstępnej

 

do dnia 30 września 2020r. (środa),

 

gdyż dokument ten złożony terminowo zapewni możliwość
podejścia do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku.