CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Gimnazjum dla Dorosłych w CKZiU

Nowość !!!!

Gimnazjum dla Dorosłych w CKZiU we Włocławku

 

Gimnazjum dla Dorosłych w CKZiU jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki, lub nie ukończyły klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej gimnazjum. Gimnazjum dla Dorosłych daje możliwość podnoszenia wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Jest to ważny etap edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Wszystkim absolwentom Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych oraz dla Młodzieży i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

 

GIMNAZJUM OFERTA

 


 

Kursy

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to  nowa forma kształcenia równoważna technikum, szkołom zawodowym i szkole policealnej. W trakcie nauki można również uczyć się w liceum ogólnokształcącym, gimnazjum.

Adresowana jest do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum.

 

Oznaczenie kursu

Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Liczba semestrów

Zawód

Kontakt

 

A.18

Prowadzenie sprzedaży

3

Sprzedawca

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

 

 

 

 

A.18

Prowadzenie sprzedaży

3

Technik  handlowiec

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

1

 

A.26

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

2

Technik organizacji reklamy

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

2

 

B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

3

Murarz - tynkarz

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

 

B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

2

Technik budownictwa

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej 

0,5

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

1

 

 

 

 

 

B.05

Montaż systemów suchej zabudowy

1

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

B.06

Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich

1

B.07

Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

1

 

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

2

Elektryk

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

E.08

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1

 

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

2

Technik elektryk

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

E.08

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1

 

M.18

Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

3

Mechanik pojazdów samochodowych

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

2

Elektromechanik pojazdów samochodowych

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

M.18

Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

3

Technik pojazdów samochodowych

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

2

M. 42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

0,5

 

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

3

Operator obrabiarek skrawających

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

 

 

 

 

 

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3

Ślusarz

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

 

 

 

 

 

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

3

Technik mechanik

CKP

54 411 26 90 / 54 232 99 50

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1

 

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

3

Kucharz

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

3

Technik żywienia 
i usług gastronomicznych

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1

 

A.19

Wykonywanie  zabiegów  fryzjerskich

3

Fryzjer

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

 

A.19

Wykonywanie  zabiegów  fryzjerskich

3

Technik usług fryzjerskich

ODDZ

54 232 99 53 / 534 682 072

A.23

Projektowanie  fryzur

1

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie              pobierz
  2. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginalne)
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu – po otrzymaniu skierowania
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. 1 fotografia
  6. Orzeczenie lekarskie (w przypadku posiadanego stopnia niepełnosprawności)

 

Co wnosi nowa forma kształcenia zawodowego?

Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. KKZ umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

 

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K). Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Dla kogo dyplom technika...?

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu.

Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

 

ZAPRASZAMY !!!

 

Szkoły dla dorosłych

 

  • Uczymy za darmo – bez żadnych opłat
  • Jesteśmy szkołą publiczną
  • Mamy ponad 40 lat doświadczenia w kształceniu dorosłych

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 Prowadzimy zapisy do klasy:

- pierwszej – po gimnazjum lub 8-klasowej szkole podstawowej

- drugiej – po zasadniczej szkole zawodowej

 

W Liceum można uczyć się w formie zaocznej lub stacjonarnej.

 

Słuchaczom Liceum oferujemy udział w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych i zdobycie wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

 

 

Szkoła Policealna

Dla każdego, kto posiada wykształcenie średnie - nie wymagamy matury.  

 

Kierunek kształcenia

Forma kształcenia

Okres kształcenia

Technik usług kosmetycznych

stacjonarna

lub zaoczna

2 lata

Technik masażysta

stacjonarna

2 lata

Opiekunka dziecięca

stacjonarna

lub zaoczna

2 lata

Opiekun medyczny

zaoczna

1 rok

Asystent osoby niepełnosprawnej

zaoczna

1 rok

Terapeuta zajęciowy

stacjonarna

2 lata

Opiekunka środowiskowa

zaoczna

1 rok

Opiekun osoby starszej

zaoczna

2 lata

Opiekun w domu pomocy społecznej

zaoczna

2 lata

Technik archiwista

zaoczna

2 lata

Technik BHP

zaoczna

1,5 roku

Technik administracji

zaoczna

2 lata

Florysta

zaoczna

1 rok

 

 

Tryb nauczania

Zajęcia w szkołach wieczorowych dla dorosłych odbywają się 3 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po godzinie 15:00.

Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się w zasadzie co dwa tygodnie, w soboty i niedziele.

Większość zajęć, realizowana w trybie konsultacji zbiorowych, wspierana jest konsultacjami indywidualnymi oraz w systemie na odległość, poprzez platformę internetową Moodle.

Od roku szkolnego 2009/2010 możliwe będzie ukończenie szkół zaocznych w systemie mieszanym, tj. stacjonarnym i na odległość, umożliwiającym słuchaczom przygotowanie się do semestralnych egzaminów we własnym miejscu zamieszkania.

Szkolny system nauczania dostosowaliśmy do możliwości słuchaczy pracujących w różnych porach dnia. Mogą oni wybierać odpowiednią dla siebie formę kształcenia, tj. wieczorową, zaoczną lub na odległość w tzw. e-learningu.

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca!

 

 

Pozostały ostatnie wolne miejsca do drugiej klasy Liceum zaocznego i wieczorowego oraz do pierwszej klasy Liceum zaocznego.

W Szkole Policealnej pozostały jeszcze wolne miejsca na kierunkach: opiekun medyczny, technik masażysta, technik BHP oraz terapeuta zajęciowy. Nauka rozpocznie się już od września 2016r.

Jesteśmy szkołą publiczną. Nie pobieramy żadnych opłat.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Zapraszamy!