CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Konkurs „Super Monter”

Uwaga

 Konkurs

„Super Monter”

Umiejętności praktyczne uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych.

 

Zachęcamy uczniów
Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku do udziału w

 

konkursie „Super Monter”

 

który odbędzie się 14.09.2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Nowomiejskiej 25.

Konkurs skierowany jest dla uczniów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności praktyczne oraz zdobyć nowe doświadczenia zawodowe.

Dla uczestników konkursu zorganizowane będą konkurencje, w których uczeń będzie musiał wykazać się znajomością podstawowych zagadnień budowlanych i umiejętności posługiwania się narzędziami budowlanymi.

Przewidywane terminy przeprowadzenia konkursu praktycznego to:

14 września 2019 r. ( sobota) godzina 9:00- etap I

21 września 2019 r. ( sobota) godzina9:00- etap II

28 września 2019 r. ( sobota) godzina 9:00- etap III

Wymagania konkursu:

  1. Uczniowie biorący udział w konkursie muszą posiadać ubrania robocze.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany kolejności konkurencji i ich ilości.
  3. Dla każdego uczestnika konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  4. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do nauczyciela praktycznej nauki zawodu- Marleny Masłowskiej oraz Andrzeja Kozińskiego, którzy będą odpowiedzialni za przebieg konkursu.