CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO we WŁOCŁAWKU

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
telefon: 54 232 99 50, telefon/fax: 54 232 99 57, e-mail: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl

Gala konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie” we Włocławku

W dniu 14 czerwca 2018 roku  o godzinie 11.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku odbył się uroczysty finał konkursu ”Najlepszy uczeń w zawodzie”. Była to jubileuszowa 10. edycja konkursu, którą honorowym patronatem objął dr Marek Wojtkowski Prezydenta Miasta Włocławek.

Swoją obecnością galę zaszczycili honorowi goście: dr Barbara Moraczewska Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spaw społecznych, Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału Edukacji, Agnieszka Chmielewska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Małgorzata Kowalczyk – Przybytek Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku, dr inż. Adam Rejmak Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej, Sylwia Zalewska Rzecznik Prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  Jan Stasiowski Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Piotr Człapiński Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Sławomir Wiśniewski Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, a także przedstawiciele lokalnych firm i zakładów pracy. W uroczystości wzięli udział również rodzice i opiekunowie nagrodzonych uczniów oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani Beata Pawłowska przedstawiła ideę konkursu. Głos zabrała również pani dr Barbara Moraczewska.  

Pani Beata Pawłowska wręczyła podziękowania i kwiaty przedstawicielom firmom, które finansowo wsparły to przedsięwzięcie oraz ufundowały nagrody rzeczowe:  Renex, Geberit Produkcja sp. z o.o., Guala Closures DGS Poland S.A., Zakład Elektromechaniczny Bogumił Krzysztofek, Kreatywne Centrum Budowy Maszyn Jan Komorowski,
 RUN - Chłodnia sp. z o.o. we Włocławku.

Tego dnia nagrodzeni i docenieni zostali najlepsi uczniowie w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 z działu budowlanego, elektrycznego i mechanicznego, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a trzech najlepszych absolwentów uhonorowanych zostało pamiątkowymi statuetkami. Kryteria, według których uczniowie byli oceniani i poddawani weryfikacji dotyczyły przede wszystkim wyników w nauce i frekwencji na zajęciach praktycznych oraz postawy jaką uczeń prezentował w czasie trwania praktycznej nauki zawodu.

W czasie uroczystego finału wręczono:

 • nagrody i dyplomy dla najlepszych w zawodzie absolwentów Centrum Kształcenia Praktycznego działu budowlanego, mechanicznego i elektrycznego – 7 uczniów, przekazane przez panią Beatę Pawłowska, pana Jacka Olszewskiego i sponsorów,
 • statuetki i nagrody dla najlepszego absolwenta z każdego działu, które wręczyły pani Barbara Moraczewska i pani Beata Pawłowska
  • Adrian Puchalski  w zawodzie elektryk
  • Mariusz Kobyłecki  w zawodzie ślusarz
  • Paweł Zakrzewski w zawodzie betoniarz – zbrojarz
 • listy gratulacyjne dla rodziców absolwentów laureatów, które wręczyła pani Beata Pawłowska,
 • dyplomy za 100 % frekwencję na zajęciach praktycznych w roku szkolnym  2017/2018 – 17 uczniów, wręczone przez panią Beatę Pawłowską i pana Jacka Olszewskiego,
 • dyplom  i nagrodę od Prezydenta Miasta Włocławek za trzyletnią 100% frekwencję dla Mariusza Kobyłeckiego, ucznia klasy 3az w zawodzie ślusarz,
 • dyplomy dla najlepszych w zawodzie uczniów z działu budowlanego, elektrycznego
   i mechanicznego – 59 uczniów, które wręczyli pani Beata Pawłowska i pan Jacek Olszewski;

Podczas tegorocznej gali zostały wręczone certyfikaty i medale pięciu uczniom Zespołu Szkół Technicznych, którzy uczestniczyli w projekcie „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”. Projekt obejmował szkolenie z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS.

Uroczystość uświetniły występy wokalne uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

Uroczyste zakończenie nauki Klas Trzecich Liceum Ogólnokształcącego

W dniu 27 kwietnia 2018r. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  

Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a Ci którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe. 

Była to dla nich ostatnia możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

A już od września zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole.    

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

Telewizyjna relacja

 

 


 

Słuchaczka CKZiU laureatką ogólnopolskiego konkursu

Pani Emilia Modrzejewska – Grzanka, słuchaczka klasy II A Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w CKZiU zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym BIOCITY 2017.

Tematyka konkursu dotyczyła jakości życia w dużych miastach w związku z narastającym zanieczyszczeniem, szczególnie powstawaniem smogu. Konkurs został zorganizowany we współpracy Waldemara Bujaka z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, dedykowany był słuchaczom szkół dla dorosłych. Na konkurs nadesłano 88 prac z 13 miast Polski.

Do konkursu słuchaczkę przygotowała Pani Beata Pawłowska, dyrektor CKZiU. Nasza słuchaczka oprócz dyplomu odebrała także cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Serdecznie gratulujemy naszej Słuchaczce wygranej i tak prestiżowego wyróżnienia!

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.  

 


 

CKZiU na Włocławskich Targach Szkół Pracy i Rzemiosła

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną podczas Włocławskich Targów Szkół Pracy i Rzemiosła w dniach 23 – 24 marca 2017r. w Hali Mistrzów.

Na naszym stoisku można było zapoznać się z najnowszą ofertą szkół dla młodzieży i dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto odwiedzający mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i słuchaczy CKZiU: pomiaru ciśnienia i poziomu glukozy, masażu, zabiegu pielęgnacyjnego na dłonie.

Uczestnicy Targów obejrzeli ciekawe pokazy, między innymi pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz cięcia płytek glazurniczych i klejenia tapet.

Zainteresowani uczestniczyli w prezentacji produktów wykonanych przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu za pomocą maszyn konwencjonalnych – frezarek i tokarek oraz maszyn CNC.

Przedstawiliśmy także pokaz lampy plazmowej oraz symulatorów obrabiarek CNC. Na naszym stanowisku na odwiedzających czekały też gadżety CKZiU.

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć

 


 

Matura – Czas – Start!

Dziś, 4 maja 2016r., nasi tegoroczni Maturzyści rozpoczęli zdawanie egzaminu dojrzałości.

Drodzy Maturzyści! Życzymy Wam powodzenia na maturze – wiary we własne siły i możliwości oraz prostych pytań i jasnych odpowiedzi!  

TUTAJ możecie zapoznać się z harmonogramem matury na kolejne dni.

Na zdjęciach ostatnie przygotowania przed egzaminem.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

Uroczyste zakończenie klas maturalnych 2015/2016

 

W dniu 29 kwietnia 2016r. miało miejsce uroczyste zakończenie klas maturalnych. Słuchacze trzech klas I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ukończyli w tym dniu naukę i odebrali świadectwa potwierdzające uzyskanie przez nich wykształcenia średniego. Słuchacze, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali także nagrody rzeczowe.  

Była to dla Słuchaczy ostatnia taka możliwość spotkania się w murach naszej szkoły z koleżankami i kolegami oraz z opiekunem klasy. Dlatego też nie brakowało wspomnień, wzruszeń, podziękowań oraz dobrych rad i życzeń na przyszłość.

Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Doceniamy włożony przez Was wysiłek i zaangażowanie. Dziękujemy, że tworzyliście z nami społeczność szkolną. Życzymy Wam powodzenia na maturze oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. A już od września zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole Policealnej.    

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

Włocławskie CKZiU na Pierwszym Forum Edukacji Technicznej HTEC HAAS w Warszawie

18 stycznia włocławskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego gościło na „Pierwszym Forum Centrum Edukacji Technicznej HTEC HAAS” w Warszawie w firmie Aplanalp. Przywieziono stamtąd ważny certyfikat.

W miniony poniedziałek, Kinga Twardzik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku wraz z Jackiem Olszewskim, zastępcą dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ds. Centrum Kształcenia Praktycznego wzięli udział w „Pierwszym Forum Centrum Edukacji Technicznej HTEC HAAS” w Warszawie. Odbyło się ono w siedzibie firmy Aplanalp, z którą Centrum współpracuje od 10 lat. Włocławek jest bowiem jednym z kilkunastu w kraju CKP posiadającym pracownię HTEC. Jacek Olszewski – jako jeden z dwóch pierwszych nauczycieli w Polsce – odebrał certyfikat szkolenia aplikacyjnego – „Certyfikowany Instruktor HAAS CNC Aplanalp”.  

- Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że jak dotąd tylko dwóch nauczycieli w kraju posiada taki certyfikat. Oznacza to, że mamy w CKP wyspecjalizowaną kadrę, a nasi nauczyciele praktycznej nauki zawodu podnoszą swoje kwalifikacje i są doceniani nie tylko w naszym mieście – mówi Kinga Twardzik, dyrektor CKZiU we Włocławku. – Tym bardziej cieszę się z tego osiągnięcia, że certyfikat posiada zastępca dyrektora placówki ds. CKP, który nie tylko sobie, ale wszystkim nauczycielom podnosi poprzeczkę i wspólnie ze mną dba o jakość kształcenia praktycznego. Wytyczyliśmy sobie pewne cele i staramy się je skutecznie realizować.

 Podczas dyskusji o wyzwaniach edukacji zawodowej w Polsce,  zaprezentowano włocławski CKP, a w gronie dyrektorów CKZiU i CKP z całej Polski rozmawiano o planach, rozwiązaniach systemowych i problemach szkolnictwa zawodowego w kraju.

Oprócz certyfikatu i odznaczenia dyrektor Kinga Twardzik i wicedyrektor Jacek Olszewski przywieźli ciekawe publikacje: „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy” i „Centra Kształcenia Praktycznego w polskim systemie edukacji zawodowej” pod red. Janusza Moosa, prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego oraz – co  podkreśla Kinga Twardzik - dużo pomysłów, w  jaki sposób skutecznie rozwijać CKZiU we Włocławku.

 


 

Zapraszamy do udziału w konkursie: „ARTYSTA - PRAKTYK, czyli moje umiejętności zawodowe”

 

Od 01.12.2015r. rusza kolejny konkurs organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku pt. „ ARTYSTA- PRAKTYK, czyli moje umiejętności zawodowe”

Konkurs realizowany  jest w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego, w którym CKZiU bierze udział. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Gminy i Miasta Włocławek.

 

Czytaj DALEJ...

 


 

Wycieczka przedmiotowo-szkoleniowa z okazji "VIII Edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości"

 

 W dniach 18-19.11.2015r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku zorganizowało wycieczkę przedmiotowo-szkoleniową dla uczniów włocławskich szkół: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych, odbywających zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego.

W ramach wycieczki uczniowie wzięli udział w VIII Edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zorganizowanej przez Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości.

 

Czytaj DALEJ...

 


 

Prezentacja prac na konkursie „Najciekawsza praca elektroniczna”

 

W dniu 31 marca 2015 roku o godzinie 13:30 w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Ogniowej 2 odbędzie się osobista prezentacja prac szóstej edycji konkursu „Najciekawsza praca elektroniczna”. Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników, są to uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlanych  oraz Gimnazjum nr 7 z Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego.

W ocenie prac jury zwróci uwagę na pomysłowość, jakość wykonania, stopień trudności oraz możliwość wykorzystania pomysłu w życiu codziennym lub rozrywce.

 


 

CKP - rozstrzygnięcie konkursu pt. „Moja wymarzona praca”

 

17.03.16 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku o godz. 12:00 przy ul. Nowomiejskiej 25 odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu

pt. „ Moja wymarzona praca”

Jest to kolejny konkurs, który  realizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego, w którym CKZiU bierze udział. Niedawno rozstrzygnięto konkurs pt. „Artysta- praktyk, czyli moje umiejętności zawodowe ” oraz „ Jakie umiejętności i predyspozycje zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?”

Konkurs skierowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Gminy i Miasta Włocławek. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy literackiej, plastycznej lub publicystycznej, w której mieli możliwość podzielić się z odbiorcami swoimi marzeniami dotyczącymi pracy- wymarzonej pracy. Konkurs trwał od 01.12.15 r do 11.03.16 r.  W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku, Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku i  III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Komisja konkursu postanowiła wyłonić zwycięzców konkursu według dwóch  kategorii.

Kategoria – praca plastyczna:

 1. Miejsce – Eryk Gładyszewski- uczeń klasy 3az  z Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku.
 2. Miejsce- Daniel Spryszyński- uczeń klasy 3az z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku
 3. Miejsce- Jakub Seklecki – uczeń klasy I TB z Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku

Wyróżnienie :

 1. Paulina Pawłowska- uczennica klasy II TA z Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku
 2. Marcel Lipiński- uczeń  klasy II TA z Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku

Kategoria – praca publicystyczna:

 1. Miejsce – Monika Jankowska- uczennica klasy I TOR z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku
 2. Miejsce- Andrzej Brzeziński- uczeń klasy II G z III L.O im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 3. Miejsce- Natalia Bednarek- uczennica klasy I TOR z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku.

Komisja konkursu w wyborze laureatów konkursu brała pod uwagę ciekawe ujęcie tematu, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz spójność pracy z tematem.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, ponieważ z każdym kolejnym konkursem jest coraz większe zainteresowanie i chęć uczestniczenia  młodzieży w naszych projektach i konkursach – mówi Marlena Masłowska , koordynator konkursu.-  Jest nam szczególnie miło, że dzięki firmie „ Instal Projekt producent grzejników dla Profesjonalistów”, która przekazała środki finansowe na nagrody dla uczestników konkursu, nikt w dniu dzisiejszym nie wyszedł z pustymi rękoma. Chciałabym szczególnie podziękować firmie Hamelin oraz Przedsiębiorstwu „AGMAR” za przekazanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu. Natomiast Klub Fitness OD-NOVA i Pizzeria Neapol przekazała wejściówki dla uczestników konkursu na darmowy fitness i darmową pizzę.  Bardzo serdecznie dziękujemy.

Poza tym dzięki uprzejmości Telewizji Kujawy młodzież z Zespołu Szkół Technicznych ma możliwość spełnić swoje marzenia dotyczące wymarzonej pracy. Telewizja zaprosiła młodzież na dzień zwiedzania, zapoznania się z pracą w telewizji i nakręcenie własnego materiału telewizyjnego w dniu wycieczki.

- Widzieć uśmiech na twarzach młodzieży, której spełniamy jakąś część marzeń- bezcenne- mówi Marlena Masłowska- koordynator konkursu.

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 


 

 

Podkategorie